Algemeen

ProCeres is een toonaangevend specialist in het ontsluiten van granen. Voor zowel de mengvoeder- als de petfoodindustrie is het van groot belang dat de bewerkte granen voldoen aan hoge kwaliteitscriteria. De mate waarin het zetmeel is ontsloten bepaalt immers in voor een groot deel de kwaliteit van het eindproduct van de voederproducent.

Het vereist veel kennis en ervaring om de granen zodanig te bewerken dat een optimale ontsluitingsgraad wordt bereikt. ProCeres beschikt over deze kennis en ervaring en is derhalve in staat exact de juiste mate van ontsluiting van maïs en tarwe te bewerkstelligen.

De ontsloten graanproducten ProCorn, ProWheat en ProBarley vormen een betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige basis voor het eindproduct van de afnemers. Het kan hierbij gaan om mengvoeders voor landbouwhuisdieren, maar ook om voeders voor gezelschapsdieren als honden en katten.

Voor al deze diersoorten is verteerbaarheid van het voedsel een belangrijke voorwaarde voor een gezond leven. Door de uitstekende verteerbaarheid van ProCorn, ProWheat en ProBarley groeien de dieren beter, zijn ze gezonder en hebben ze een hogere weerstand.

Naast een hoogwaardig product is ook het duurzaam produceren voor ProCeres een belangrijk uitgangspunt. Niet voor niets ligt de productielocatie van ProCeres heel centraal in het leveringsgebied, om de transportroutes zo kort mogelijk te houden. Bovendien ligt het terrein van ProCeres aan een vaarroute, waardoor een groot deel van het transport over water plaats kan vinden.

© 2019 Proceres | Webdesign & CMS: a&m impact