Toepassingen

De ProCeres ontsloten graanproducten zijn geschikt voor diverse diersoorten:

Biggen
Om de productiviteit van zeugen te verhogen, is vervroegd spenen van de biggen noodzakelijk. Het enzymsysteem van jonge biggen (3 tot 6 weken) is op het moment van spenen nog ingesteld op zeugenmelk. Een goed verteerbaar vervangend voedingsmiddel is daarom van essentieel belang bij vervroegd spenen. Voeding op basis van ontsloten granen zorgt voor een goede vertering. Ook bij oudere biggen verdient het aanbeveling om een deel van het graanzetmeel in ontsloten vorm aan te bieden. Voor jonge biggen (tot één week na het spenen) wordt zo’n 20 tot 30 procent aan ontsloten graanproducten aanbevolen. Bij oudere biggen is dit percentage nog 10 tot 20.

Melkvee
Licht verteerbare koolhydraten in het veevoeder van melkkoeien zijn vooral van belang als de dieren lijden aan slepende melkziekte (acetonaemie). Door ontsloten zetmeel te verwerken in het veevoer, wordt de propionzuurvorming in de pens gestimuleerd, hetgeen resulteert in een hoger bloedglucose-gehalte. Dit kan bereikt worden door de dieren een speciaal anti-slependemelkziektevoer te geven. Een dergelijk voer dient tenminste 60 tot 80 procent ontsloten graan te bevatten.

Kalveren
Onderzoek van het CLO - Instituut voor de Veevoeding heeft uitgewezen dat ontsloten maïs de ontwikkeling van het voormagensysteem bij kalveren bevordert. In de pens van de dieren die ontsloten maïs kregen, bleek de concentratie van vluchtige vetzuren verhoogd te zijn. De pens fermentatie werd geleid in de richting van propionzuur. Dit propionzuur zuur levert meer energie dan andere penszuren, zoals azijnzuur en boterzuur. Daarnaast verbetert ontsloten maïs de smaak en daarmee de opname van de voedingsstoffen. Door ontsloten maïs te gebruiken, wordt het moment waarop een kalf een kilo krachtvoer per dag opneemt, eerder bereikt. Voor kalveren wordt 10 tot 20 procent aan ontsloten granen in het voer aanbevolen.

Vissen
Onderzoek aan de Universiteit van Bonn heeft aangetoond dat maïszetmeel in ontsloten granen, in tegenstelling tot onbehandelde granen, een goed bestanddeel kan vormen voor visvoeders. Met name voor forel, zalm en paling zijn de ontsloten granen een uitstekende voedingsstof. Voor vissen wordt aanbevolen om alle granen in ontsloten vorm aan te bieden.

Honden en katten
Honden en katten hebben een kort maag-darmkanaal. Voor een goede vertering kunnen dus het beste lichtverteerbare componenten worden gebruikt. Een grote hoeveelheid onverteerde resten leidt tot darmstoornis en een slechte ontlasting. Daarom zijn ontsloten granen ook voor honden en katten een buitengewoon geschikt component.

© 2019 Proceres | Webdesign & CMS: a&m impact